Mindfulness ve Şefkat Odaklı Duygusal Dayanıklılık Seansları

Gündelik yaşamdaki stres ve zorlanmaların bedende yarattığı Stres, Endişe, Kaygı ve huzursuzluğun yarattığı etkileri rahatlatmaya yönelik sinir sistemi ve beden merkezli bir yaklaşımdır.

Mindfulness nedir?

Bedensel duyumlara karşı farkındalık geliştirmeyi sağlar ve bu sayede yaşamda deneyimlediğimiz durumlara karşı içsel bir destek ve dayanıklılık geliştirmemizi destekler. Meditatasyon ile sinir sistemiminin dengelenmesi ve dönüşüme uğraması için mindfulness tekniklerinin öğretildiği, kişinin bireysel hayatında odaklanmak istediği alanlarda içsel rehberliğine dayalı kararlar verip bu yönde adımlar atmasını kolaylaştırır. Berrak bir zihin ve yatışmış bir sinir sistemi kişinin kendi otantik sesi ve iç rehberi ile temas kurmasını sağlayarak bu hayatta neyi isteyip neyi istemediği konusunda en güvenilir kararları vermesine ışık tutar.

Mindfulness dikkatimizi açık, nazik ve yargısız bir şekilde yönetme becerisidir. Nefesimiz, bedenimiz, hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve günlük hayat içindeki davranışlarımızın farkında olmak ve bunları yargılamadan nazik bir şekilde gözlemleyebilmeyi sağlar. Bu gözlem ve farkındalık sayesinde bedenimizle yeniden temasa geçmiş oluruz. Hangi durumlarda nefesimizin sıkıştığını, hangi durumlarda kendimizi baskı altında hissettiğimizi, hangi durumlarda neşelendiğimizi; Kısacası bedenimizden gelen sessiz mesajları duymamızı ve anlamamızı sağlayan, kendimizle kurduğumuz sessiz bir iletişim şeklidir.

Şefkat Odaklı Duygusal Dayanıklılık Seansları

Duygusal Dayanıklılık, kişinin yaşanan bir değişim ya da zorlanma karşısında buna karşı gösterdiği uyum kapasitesini ifade eder. İngilizce karşılığı ‘Resilience’ olan, Türkçede en yakın ifadesi ile Duygusal Dayanıklılık; zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak güçlü ve esnek olma hali olarak tanımlanabilir. Günlük yaşamda karşılaşılan stresli durumlarda ortaya çıkan yoğun duygusal ve ani tepkiler vermek yerine, duygular üzerinde kontrol becerisi geliştirerek psikolojik sağlamlık sağlar.

Seanslar karşılıklı sohbet şeklinde ilerleyebildiği gibi kimi durumlarda dokunuşla da desteklenmektedir. Biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarımızı ortaya çıkaran ve duygusal arınma sağlayan bu seanslar sinir sistemine yapılan bir masaj niteliğindedir. Düzenlenmiş bir sinir sistemi sayesinde nefes alış verişleri düzene girer ve fabrika ayarlarına geri dönmüş gibi hissedilir.

Up
d

Ruh, beden zihin bir bütün…

Özgür bir yaşam, bu bütünlüğü sağlamaya yönelik tekniklerden faydalanarak geliştirilmiş; Korku, kaygı, şüphe ve endişelerden ‘özgür’ bir yaşam olabilir mi? sorusuna cevap arayan; İNSAN’ı anlamaya dair öğretiler ile şekillenen ve gündelik hayatın zorlanmalarına psikolojik dayanıklılık geliştirebilmemiz konusunda bedenin kendisini iyileştirme mekanizmalarını merkeze alarak fiziksel bedende doğal terapiler ile arınmayı, duygusal ve mental anlamda dinlenmeyi saglayan ve bizi özümüze yaklaştıran ruhsal çalışmalar ile hayatın her alanında dengede, sağlıklı, neşeli ve doyum içinde hissetmeyi sağlayıcı teknikleri, dinlenme alanlarını ve kadim öğretileri birleştiren bir yaklaşımla iyi oluş halini ve yaşam doyumunu arttırmayı hedefleyen bir konsepttir.